TerraBKK ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกรุงเทพฯ จำนวน 863 ท่าน ที่ช่วยเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เรื่อง อายุ รายได้ ของคนกรุงเทพฯ

รวบรวมข้อมูลโดย : TerraBKK Research