ผู้ร่วมตอบ 59 ท่าน

จากบทความ “10 กลโกงของผู้รับเหมา” ได้รับเสียงตอบกลับจำนวนมากว่า “ผู้ว่าจ้างก็โกง” เพื่อให้ TerraBKK เป็นกระบอกเสียงส่งถึง “ท่านผู้ว่าจ้าง” เราจึงขอสอบถาม เหตุผลสำคัญที่สุด ที่ท่านผู้รับเหมาจำใจต้องทิ้งงาน คือ ?

รวบรวมข้อมูลโดย : TerraBKK Research