809
7
36% คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก
17% บังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งไม่ต่อเนื่อง
12% เลี้ยงลูกไม่เป็น เด็กขาดความอดทน
8% ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
7% การศึกษายังไม่ทันสมัย เก่งแต่ภาษาไทย
7% มองอนาคตไม่เป็น ทำแบบวันต่อวัน
5% อิจฉาตาร้อน เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย
4% เอ็นจีโอค้านลูกเดียว อิงอยู่กับผลประโยชน์
3% การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่
2% ยังไม่พร้อมสำหรับเวทีโลก